Slide background
Slide background
Slide background

สำนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ บัญชีค่ารักษาผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว)

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 16:14:07 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

  • 1400 ครั้ง


สำนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ บัญชีค่ารักษาผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว)
 

คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย / หญิง สัญชาติไทย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยเเล้ว)
- อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน การธนาคารฯ
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 
- สามารถปฏิบัติงานอยู่นอกเวรนอกราชการได้
- รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน
- รับเอกสารบัญชีผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมที่จำหน่ายออกจาก รพ. จากหอผู้ป่วย 
- คุมเอกสารบัญชีเงินเชื่อ และติดตามบัญชีเงินเชื่อ
- ทำเอกสารส่งเบิกด้วยชุดบัญชีเงินเชื่อและข้อมูลสรุปเวชระเบียน รวบรวมส่งผู้ตรวจสอบเพื่อเบิกชดเชยค่าบริการทางการเเพทย์
- คิดค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบความถูกต้องและปิดบัญชี
- ประสานหอผู้ป่วย และหน่วยต่างๆ
- จัดทำสถิติรายงานส่งเบิกจำแนกตามกรณีต่างๆ
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ที่ e-mail : noot2450@gmail.com
(หัวข้อสมัครนักจัดงานทั่วไป สำนักงานประกันสังคม) หรือส่งที่ สำนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ อาคารสูตินรีเวช 3 ในเวลาราชการ โทร 0-2207-6016,02207-6364
 

แชร์ข่าวนี้ :
Top