Slide background
Slide background
Slide background

ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ทั่วไปปี 2566

โพสต์เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 13:38:18 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 454 ครั้ง

1-66 ชุดยึดตรึงศีรษะขณะผ่าตัด แบบรังสีผ่าน

2-66 เครื่องติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะ

3-66 ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ

4-66 ครื่องควบคุมเทคนิคการระงับความรู้สึก

5-66 เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 

6-66 เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายด้วยลมร้อน 

7-66 ชุดตรวจค่าชีวเคมีในเลือด (Blood gas)

8-66 ชุดอุปกรณ์วีดิทัศน์สำหรับผู้ป่วยใส่ท่อ

9-66 เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ 

10-66 เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ

11-66 ชุดศูนย์กลางเก็บข้อมูลทางสรีรวิทยา

12-66 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญา

13-66 เครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกคลอดแบบนอน 

14-66 เครื่องบดและแยกตัวอย่างด้วยเม็ดบีด

15-66 ตู้เก็บวัตถุพยานพร้อมระบบรางหมุนเลื่อน

16-66 เครื่องมือเย็บหมอนรองกระดูก

17-66 เครื่องมือใช้ดัดแผ่นโลหะดามกระดูกขนาด

18-66 ชุดเครื่องมือผ่าตัดไมโคร (Microsurgery Set)

19-66 สว่านลมศัลยกรรมกระดูกขนาดเล็ก

20-66 เครื่องมือจับยึดกระดูกเชิงกราน

18-65 แก้ไข ปี66 เครื่องมือถ่างแผลสำหรับกระดูก

21-66 เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการระงับความ

22-66 เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาญชีพ

23-66 เครื่องปิดผนึกซองอัตโนมัติ

24-66 ชุดเครื่องปั่นย่อยมดลูกผ่านทางหน้าท้อง

25-66 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้ง

26-66 ชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะระบบไปป์ไลน์

27-66 เตียง Beach Chair

50-65 แก้ไข ปี66 เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบ

18-65 แก้ไข ปี66 เครื่องมือถ่างแผลสำหรับกระดูก

21-66 เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการระงับความ

22-66 เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญ

23-66 เครื่องปิดผนึกซองอัตโนมัติ

24-66 ชุดเครื่องปั่นย่อยมดลูกผ่านทางหน้าท้อ

25-66 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้

26-66 ชุดดูดของเหลวเป็นจังหวะระบบไปป์ไลน์

27-66 เตียง Beach Chair

28-66 เลื่อยตัดเฝือกไฟฟ้าพร้อมเครื่องดูดฝุ่

29-66 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงค

30-66 ชุดวงแหวนถ่างแผลช่องท้องแบบล็อคตรึงเต

31-66 ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง

43-58 ยืนยัน ปี66 กล้องตรวจภายในลูกตา (Slit Lamp) พร้อม

50-65 แก้ไข ปี66 เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบ

แชร์ข่าวนี้ :
Top