Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

พันตำรวจเอก สมศักดิ์ หน่องพงษ์ ที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตำรวจ และฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ คุณโธมัส โรเบิร์ต โคลเวอร์ ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาแพลตฟอร์ม และคณะ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

โพสต์เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 เวลา 09:28:04 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 365 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พันตำรวจเอก สมศักดิ์ หน่องพงษ์ ที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตำรวจ และฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ คุณโธมัส โรเบิร์ต โคลเวอร์ ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาแพลตฟอร์ม และคณะ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ในนามของสำนักงานคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top