Slide background
Slide background
Slide background

พันตำรวจเอก สมศักดิ์ หน่องพงษ์ ที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตำรวจ และฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ คุณโธมัส โรเบิร์ต โคลเวอร์ ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาแพลตฟอร์ม และคณะ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

โพสต์เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 เวลา 09:28:04 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 44 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่(สบ8) มอบหมายให้ พันตำรวจเอก สมศักดิ์ หน่องพงษ์ ที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตำรวจ และฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ คุณโธมัส โรเบิร์ต โคลเวอร์ ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาแพลตฟอร์ม และคณะ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ในนามของสำนักงานคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 8 โรงพยาบาลตำรวจ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top