Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2566 และยืนยัน (เพิ่มเติม)

โพสต์เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2566 เวลา 11:03:41 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 1961 ครั้ง

66-01-08 กรรไกรตัดเนื้อชนิดด้ามทองแบบ MAYO

66-05-22 คีมจับหนีบเส้นเลือดแบบ CRILE-RANKIN

66-05-23 คีมจับหนีบห้ามเลือดแบบ ROCHESTER-PEAN

66-05-24 คีมจับหนีบห้ามเลือดแบบ BABY-ADSON

66-05-25 คีมจับหนีบห้ามเลือดปลายโค้งแบบ SCHNIDT

66-05-26 คีมจับหนีบเนื้อเยื่อและเส้นเลือดแบบ MIXT

66-05-27 คีมจับเนื้อเยื่อชนิดมีฟันแบบ ALLIS

66-05-28 คีมจับเนื้อเยื่อแบบ LAHEY

66-05-29 คีมจับเนื้อเยื่อแบบ MASTIN

66-05-30 คีมจับมดลูกแบบ BARRETT

66-05-31 คีมจับมดลูกแบบ BRAUN

66-05-32 คีมจับมดลูกแบบปลายแหลม-โค้ง

66-05-33 คีมจับเข็มเย็บแผล แบบคาสโตรวีโจ้ ปากคี

66-12-11 ที่ถ่างแผลหน้าท้องชนิดสองปลายแบบ RICHARDSON-EA

66-12-12 ที่ถ่างแผลหน้าท้องแบบ BALFOUR

66-12-13 ที่ถ่างปากช่องคลอดแบบ GRAVE

66-12-14 ที่ถ่างปากช่องคลอดแบบ COLLIN

66-12-15 เครื่องมือถ่างเปลือกตา แบบไลเบอร์แมน ม

66-12-16 เครื่องมือถ่างเปลือกตา แบบไลเบอร์แมน ม

66-13-12 ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบ STANDARD ชนิด 1x2 เขี้ย

66-13-13 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ แบบคาสโตรวีโจ้ ชนิ

66-13-14 ปากคีบจับกระจกตา แบบคาสโตรวีโจ้ ชนิดมี

66-14-12 ด้ามถ่างเหนี่ยวหลอดเลือดแบบ DESMARRES

66-14-13 ด้ามถ่างเหนี่ยวเส้นเลือดแบบ CUSHING

66-14-14 ด้ามถ่างแผลหน้าท้องชนิดปลายโค้งแบบ DEAVER

66-14-15 ด้ามถ่างแผลชนิดสองปลายแบบ FARABEUF

66-14-16 แก้ไข ปี66 ด้ามแทงผ่านเนื้อเยื่อแบบ DESCHAMPS

66-14-17 ด้ามแทงผ่านเนื้อเยื่อแบบ KOCHER

66-14-18 หัวดูดของเหลวปลายตรงแบบ POOLE

66-14-19 หัวดูดของเหลวแบบ YANKAUER

66-14-20 แท่งเข็มแทงผ่านเนื้อเยื่อ

66-14-21 ด้ามจับใบมีดผ่าตัดขนาดเบอร์ 7

66-14-22 เครื่องส่องตรวจ หู (Otoscope)

66-14-23 ลวดถ่างเปลือกตา แบบบาราแคร์ สำหรับผู้ใ

66-14-24 ด่ามสองปลายสำหรับงัดแซะเนื้อเยื่อ แบบ

63-089-14 ยืนยันปี 66 ชุดปรับอัตราการไหลออกซิเจน

64-14-31 ยืนยันปี 66 ชุดปรับออกซิเจนระบบไปป์ไลน์

59-014-14 ยืนยันปี 66 ชามรูปไต

66-05-21 แก้ไขปี 66 คีมถอดลวดเย็บแผล.pdf

แชร์ข่าวนี้ :
Top