Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

มอบเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่น พ.ศ. 2565 - 2566

โพสต์เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2566 เวลา 10:17:53 | ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ

  • 211 ครั้ง

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

พร้อมด้วยนายปัญญพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

โดยมีพลตำรวจตรีดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมฯ การดำเนินการประชุมใหญ่สามัญฯ เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 19 วาระ และมีการมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่น พ.ศ. 2565 - 2566 ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติต่างๆ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

แชร์ข่าวนี้ :
Top