Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

อบรมแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2567 เวลา 15:25:10 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 149 ครั้ง

อบรมแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตำรวจ

นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการ

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2568

โดยมี พล.ต.ต. เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ/รองประธานคณะกรรมการการจัดทำแผนฯ กล่าวรายงาน พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานเปิดการอบรม

โดยนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ มอบนโยบาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมในการบริหารราชการ ของโรงพยาบาลตำรวจ ให้กับผู้เข้าอบรมทุกหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งช่วงเช้ามีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย พล.ต.ต. เอกลักษณ์ รวมไปถึงแนวทางการจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษ จากพล.ต.ต.ไกรวิน วัฒนสิน ผบก.อก.สพฐ. และบรรยาย การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2568 จาก พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ/คณะกรรมการจัดทำแผนฯ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกคน รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ให้ตรงตามแผนที่กำหนด ไปในทิศทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top