Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2 กุมภาพันธ์ #วันนักประดิษฐ์

โพสต์เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2567 เวลา 15:17:16 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 86 ครั้ง

2 กุมภาพันธ์ #วันนักประดิษฐ์

ในหลวง ร.9 พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

ย้อนไปเมื่อครั้งในหลวง ร.9 ได้ทรงประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” (เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย) เพื่อบำบัดน้ำเสียโดยเพิ่มปริมาณออกซิเจนลงในน้ำ ทำให้ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก อันแสดงถึงทรงพระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงชนชาวไทย

13 ปีต่อมา คณะรัฐบาลในสมัยนั้นเห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” แด่ในหลวง ร.๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

 นอกจากกังหันน้ำชัยพัฒนาแล้ว ยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกมากที่พระองค์ได้รับการถวายสิทธิบัตร ดังนี้

1. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุดซ้ำแบบทุ่นลอย (“กังหันน้ำชัยพัฒนา”)

2. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล (น้ำมันไบโอดีเซล)

3. กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน)

4. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

5. เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ

6. อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว (ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง)

7. การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน เป็นสิ่งประดิษฐ์ชื่อ “ฝนหลวง”

8. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

9. โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

10. ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย

11. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

แชร์ข่าวนี้ :
Top