Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 ตำแหน่ง


รับสมัครนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ

  1. 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  2. 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  3. 3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
  4. 4. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (ตาม QR Code)
     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-207-6268

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top