Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 เวลา 15:32:12 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

  • 396 ครั้ง

 

ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติ

  • 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่าใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและบัญชี) หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและบัญชี) หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • 3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.ต.ต.หญิง คุณารัตน์ ทับทิมศรี โทร 09-9168-7965 หรือ ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. โทร 0-2207-6370

แชร์ข่าวนี้ :
Top