Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ขอแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.เกษม รัตนสุมาวงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2567 เวลา 15:54:23 | ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ

  • 135 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.เกษม รัตนสุมาวงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เข้ารับมอบตำแหน่ง นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 วาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 เมษายน 2567-31 มีนาคม 2569 ต่อจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

พล.ต.ต. เกษม รัตนสุมาวงศ์ ปัจจุบันเป็นรองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจและอายุรแพทย์อนุสาขาโรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยหัวใจชนิดต่างๆ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการสวนหัวใจและทำบอลลูน อีกทั้งได้พัฒนาศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลตำรวจ จนได้รับการตรวจประเมินและรับรองให้เป็นศูนย์หัวใจตติยภูมิจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรมากมาย อาทิ ข้าราชการตำรวจดีเด่น ของโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศนียบัตรอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตร

สมาชิกทรงคุณวุฒิจากสมาพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอาเซียน และประกาศนียบัตร สมาชิกทรงคุณวุฒิจากสมาพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งยุโรป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top