Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานรังสีวิทยา เปิดรับสมัคร พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

โพสต์เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:57:28 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

 • 1006 ครั้ง

คุณสมบัติ

 • - เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย เพศชายได้ผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป, ปวช., ปวส.
 • - สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • - รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • - สามารถปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

 

ลักษณะงาน

 • - พนักงานประจำห้อง
 • - เป็นผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ในการถ่ายภาพเอกซเรย์
 • - เป็นผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ในการเข็นเครื่อง Portable
 • - ดูแล รักษา ความสะอาดของเครื่อง Portable และห้องเอกซเรย์
 • - ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของนักรังสีการแพทย์

 

ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ที่ E-mail : xraypolice@hotmail.com หรือส่งที่ ฝ่ายธุรการ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินีฯ (ฉกร.) ชั้น 2 ในเวลาราชการ เบอร์โทร 02-2076000 ต่อ 6610

แชร์ข่าวนี้ :
Top