Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานรังสีวิทยาเปิดรับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

โพสต์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 เวลา 13:14:45 | สอบราชการ / รับสมัครงาน / แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ฝึกหัด / พยาบาล

 • 151 ครั้ง

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัคร พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป, ปวช., ปวส.
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการได้

ลักษณะงาน

 • พนักงานประจำห้อง
 • เป็นผู้ช่วยแพทย์ในห้องตรวจอัลตราซาวด์และห้องตรวจ MAMMOGRAM
 • เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำ Biopsy
 • รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่รังสีแพทย์หรือหัวหน้าหน่วยสั่งการ
 • เตรียมความพร้อมคนไข้ในการเข้าตรวจ
 • ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ

 

ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ที่ E-mail : xraypolice@hotmail.com หรือส่งที่ ฝ่ายธุรการ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินีฯ (ฉกร.) ชั้น 2 ในเวลาราชการ เบอร์โทร 0 2207 6000 ต่อ 6610

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top