Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ทำดีต้องชื่นชม

โพสต์เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2567 เวลา 10:25:40 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 96 ครั้ง

ยอดเยี่ยม ทำดีต้องชื่นชม 

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ส่งผลงานนวัตกรรมของ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ทิชากร คงคชวรรณ์ พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล สายอายุรกรรม2 ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยพิเศษ อายุรกรรมชั้น 12 (มภร.12) เข้าประกวด ผลงานวิชาการ POSTER PRESENTATION ในหัวข้อ

"A NEW PARADIGM OF HEALTH CARE IN NEXT NORMAL"

ในงานประชุมวิชาการเขต 13 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567

ณ ห้องประชุมชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร

 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทงานนวัตกรรม

เรื่อง "การวางแผนจำหน่ายในการดูแลตนเองของผู้ป่วยปลูกถ่ายไตโดยใช้ Line Official.

( Discharge planning in self-care behaviors of the post kidney transplant by line

official)"

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top