Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค จำนวน 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค จำนวน 1 ตำแหน่ง

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาเวชระเบียน หรือ
  • ปริญญาตรี สาธารณสุข (ต้องมีประสบการณ์ด้านงานรหัสโรคอย่างน้อย 2 ปี)

คุณสมบัติ

  • มีความรับผิดชอบสูง
  • สามารถสื่อสารกับแพทย์ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ทำงานเป็นทีมได้ในภาวะกดดันสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
  • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

  • ให้รหัสโรค ICD-10, ICD-9
  • งานสถิติ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-207-6268 หรือ Email: statpolice01@gmail.com

แชร์ข่าวนี้ :
Top