Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญชวนทุกคน ปิดน้ำ ปิดไฟ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศา และปลดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้งาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

โพสต์เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 เวลา 16:30:25 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 2759 ครั้ง

 

โรงพยาบาลตำรวจมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ บุคลากรและบุคคลทั่วไปร่วมกันประหยัดพลังงานตามมาตรการ เพื่อให้การดำเนินการจัดการพลังงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ และแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำตามตัวชี้วัดที่ ๕ ของ ตร. เรื่อง ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และน้ำของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมมือกันประหยัดน้ำ

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top