Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 12:15:49 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 240 ครั้ง

ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติซึ่งทีสถาบันการศึกษา/สถาบันอบรม/หน่วยราชการในต่างประเทศตอบรับแล้ว) จำนวน 75 ทุน ซึ่งเดิมกำหนดให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐที่ได้รับการจัดสรรแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ส่งมายังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64  ซึ่งต่อมาได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ขึงขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.พ. ออกไปถึงวัน 30 ก.ย. 64

ข้าราชการตำรวจท่านใดสนใจสมัครรับทุนแจ้งความประสงค์ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง สกพ.(พท.) ภายใน 23 ก.ค. 64 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/academic-conference

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top