Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

โพสต์เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 เวลา 13:54:47 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

 • 268 ครั้ง

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค)
(เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ)
จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าเวร) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไปในการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานสำเร็จรูปได้
 • สามารถปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการได้
 • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์ในการควบคุมเครื่อง CT/MRI/Angiography หรือหน่วยรังสีร่วมรักษา (IVR) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   

ลักษณะงาน
 

 • ดูแล ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และเครื่องตรวจพิเศษทางรังสีต่างๆ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เครื่อง MRI เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) เครื่อง BMD เครื่อง angiography ฯลฯ
  ดูแล ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และเครื่องตรวจพิเศษทางรังสีต่างๆ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เครื่อง MRI เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) เครื่อง BMD เครื่อง angiography ฯลฯ
 • ผู้ช่วยแพทย์ ประจำห้องตรวจพิเศษต่างๆ
 • งานควบคุมคุณภาพทางรังสีวิทยา
 • งานป้องกันอันตรายจากรังสี

 

ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ที่ E-mail : xraypoliceoff@gmail.com หรือส่งที่ฝ่ายธุรการ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินีฯ (ฉกร.) ชั้น ๒ โทร. ๐๒-๒๐๗๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๑๐

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าเวร) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไปในการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานสำเร็จรูปได้
 • สามารถปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการได้
 • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์ในการควบคุมเครื่อง CT/MRI/Angiography หรือหน่วยรังสีร่วมรักษา (IVR) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไปให้กับผู้กับป่วยโรงพยาบาลตำรวจ
 • ดูแล ควบคุมเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และเครื่องตรวจพิเศษทางรังสีต่างๆ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เครื่อง MRI เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) เครื่อง BMD เครื่อง angiography ฯลฯ
 • ผู้ช่วยแพทย์ ประจำห้องตรวจพิเศษต่างๆ
 • งานควบคุมคุณภาพทางรังสีวิทยา
 • งานป้องกันอันตรายจากรังสี

 

ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ที่ E-mail : xraypoliceoff@gmail.com หรือส่งที่ฝ่ายธุรการ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. อาคารเฉลิมพระเกียรติราชินีฯ (ฉกร.) ชั้น ๒ โทร. ๐๒-๒๐๗๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๑๐

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top