Slide background
Slide background
Slide background

ดาวน์โหลดสำเนา อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2564

โพสต์เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 15:39:02 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 666 ครั้ง

อุปกรณฺ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2564 -2565
Spec 2564

64-01-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อและหลอดเลือดชนิดไมโครแบบ VANNAS ปลายโค้ง                                                 
64-01-02 กรรไกรตัดไหมและเนื้อเยื่อชนิดไมโคร ปลายตรง
64-01-21 กรรไกรตัดเนื้อเแบบ METZENBAUM ปลายมน
64-01-22 กรรไกรสำหรับตัดเนื้อเยื่อในกล่องเสียง (Miro Laryngoscope Scissors)
64-01-23 กรรไกรตัดเนื้อ แบบเวสคอต ชนิดปลายโค้งมน (Westcott Tennotomy Scissors curved medium, blunt)
64-01-24 กรรไกรตัดเนื้อ แบบเวสคอต ชนิดปลายโค้งเรียวแหลม (Westcott Scissoes cuved,sharp tips)
64-01-25 กรรไรตัดไหมแบบ STANDARD               
64-01-26 กรรไกรตัดเนื้อ (Mayo Scissors) ความยาว 230 มิลลิเมตร
64-01-27 กรรไรตัดเนื้อ (Mayo Scissors) ความยาว 145 มิลลิเมตร     
64-01-28 กรรไกรตัดคลูโรโตมี ปากโค้งขวา                        64-01-29 กรรไกรตัดคลูโรโตมี ปากโค้งซ้าย 
64-05-03 คีมจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อชนิดไมโคร ปลายโค้ง           64-05-09 คลิปหลอดเลือดแบบเดี่ยว สำหรับเส้นเลือดดำ    
64-05-10 คลิปหลอดเลือดแบบเดี่ยว สำหรับเส้นเลือดแดง      64-05-11 คลิปหลอดเลือดแบบคู่ สำหรับเส้นเลือดแดง       
64-05-12 คลิปหลอดเลือดแบบคู่ สำหรับเส้นเลือดดำ             64-05-13 คลิปหนีบหลอดเลือดแบบคู่ ชนิด BIEMER       
64-05-14 คีมจับหนีบหลอดเลือด แบบ DE BAKEY ชนิด ไม่ทำลายเนื้อเยื่อ
64-05-15 คีมจับหนีบหลอดเลือดแบบ COOLEY ชนิด ไม่ทำลายเนื้อเยื่อปลายหักงอ 
64-05-22 คลิปหนีบหลอดเลือดแบบ DIETHRICH ปลายหักงอ
64-05-23 คีมจับหนับหลอดเลือด SATINSKY-DER BAKEY 
64-05-24 คีมสำหรับจับเนื้อเยื่อในกล่องเสียง (Micro Larygoscope Forcreps)
64-05-25 คีมหนีบเนื้อเยื่อแบบ WERTHEIM-CULLEN       
64-05-26 คีมจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อ (Needie Holder) ขนิด Dalicate Pattern
64-05-27 คีมจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อ (Needle Holder)               64-05-29 คีมจับก๊อสหรือสำลีแบบ FOERSTER
64-09-06 หัวดูดของเหลว แบบ BARON ขนาดเบอร์ 7      
64-09-07 หัวดูดของเหหลวแบบ BARON ขนาดเบอร์ 5
64-09-22 ที่ดูดของเหลว Frazier-Fegusson Suction Tubrs                       
64-12-19 ที่ถ่างเปลือกตาสำหรับผู้ใหญ่ แบบเมลลิงเจอร์ ใช้สปริงถ่างขยาย
64-12-22 ที่ถ่างแผล Weitlaner                                                     
64-13-04 ปากคีบเนื้อเยื่อแบบ JUWELIER ขนาดเบอร์ 4
64-13-05 ปากคีบขยายหลอดเลือด                                         
64-13-18 ปากคีมจับสิ่งแปลกปลอมบริเวณลูกตา ปลายแหลม แบบจูเวลเลอร์ เบอร์ 3 ซี
64-13-20 ปากครีม เบนส์แก้วเทียม แบบบีเชอร์ท-แมคเฟอร์สัน ก้านหักมุมยาว 10 มม.     
64-13-22 ปากคีบจับเส้นเลือดแบบ DE BAKEY           64-13-28 คีมหนีบจับเส้นเลือด SCHNID       
64-14-08 ลูกยางบีบสำหรับปล่อยน้ำ แบบ Bishop-Harmon ส่วนปลายมีข้อต่อและเข็มหหักงอ
64-14-16 ลวดถ่างเปลือกตาเด็กแรกเกิด แบบบาราแคร์ ชนิดไม่สะท้อนแสง และแม่เหล็กไม่ดูด       
64-14-17 ลวดถ่างเปลือกตาเด็กทารก แบบบาราแคร์ ชนิดไม่สะท้อนแสง และไม่เหล็กดูด
64-14-22 เครื่องวัดขนาดโกนเทียม
64-14-23 ตะขอสำหรับเกี่ยวเนื้อเยื่อในกล่องเสียง (HooK)
64-14-24 หัวดูดของเหลวชนิดควบคุมอแรงดูดได้   
64-14-25 มีดสำหรับตัดเลาะเนื้อเยื่อในกล่องเสียง (Sickle Knife)
64-14-26 เครื่องวัดหาตำแหน่งจุดกึ่งกลางของการมองเห็น (Optic Zone Markers, cross hair, size 8.0 mm.)              
64-14-27 อุปกรณ์เนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดช่องท้องชนิด Jonhann Forceps หรือ Grasping Forceps ชนิดต่อจี้ไบโพล่าร์
64-14-28 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลาะเนื้อเยื่อปลายปากเรียวเล็ก (Marryland Forceps) ชนิด ต่อจี้ไบโพล่าร์   
64-14-29 สายจี้สำหรับเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง ชนิดไบโพล่าร์
64-14-30 สมุดทดสอบการมองเห็น                       
64-14-31 ชุดปรับออกซิเจนระบบไปป์ไลน์พร้อมวาล์วต่อเครื่อง
64-14-33 โดนัทสำหรับรองศรีษะเด็ก 
64-14-34 โดนัทสำหรับรองศีรษะเด็กเล็ก
64-14-35 เกือกม้าสำหรับรองศีรษะ
64-14-36 เจลสำหรับรองแขนขนาดกลาง
64-14-37 อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดกระดูกเท้าและข้อเท้า Lempert Rongeur Forceps 
64-14-38 อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดกระดูกเท้าและข้อเท้า Foot Lamina Spreader
64-14-39 อุปกรณ์สำหรับตัดกระดูกเท้าและข้อเท้า Opening Wedge Clmp
64-14-40 อุปกรณ์ สำหรับผ่าตัดกระดูกเท้าและข้อเท้า Compessor lnstrument
64-14-41 อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดกระดูกเท้าและข้อเท้า Hintermann Distractor Open Handie 
64-14-42 อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดกระดูกเท้าและข้อเท้า Hintemann Distactor Closed Handle
64-14-43 สิ่วสำหรับตอกกระดูกแบบ Smith-Peteeson ปลายตรง
64-14-44 ด้ามเจาะเยื่อแก้วหู     64-14-45 ด้ามวัดความยาวกระดูกหู 
64-14-46 ด้ามตะขอ                64-14-47 ที่นอนโพลียูรีเทนโฟมป้องกันแผลกดทับ           
64-01-01 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อและหลอดเลือดชนิดไมโครแบบ VANNAS ปลายโค้ง
64-01-02 กรรไกรตัดไหมและเนื้อเยื่อชนิดไมโคร ปลายตรง 
64-14-47 แกัไขชื่อ ปี65 ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top