Slide background
Slide background
Slide background

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 16:00
คลินิกระบบทางเดินหายใจ 08:00 - 16:00
คลินิกโรคกระดูกพรุนฯ 08:00 - 12:00
เสาร์ - อาทิตย์
ห้องฉุกเฉิน (ER) 24 ชั่วโมง

ตารางแพทย์ OPD

21 ก.ค. 2563 เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 2736)
29 มิ.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 7622)
13 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 4487)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 11854)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
30 พ.ย. 2563 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2565 (views 2962)
22 พ.ย. 2560 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ12เดือน) โรงพยาบาลตำรวจ (views 3491)
3 ก.ค. 2560 แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (views 3136)
17 ต.ค. 2559 แผนการปฎิบัติการลดใช้พลังงาน โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 (views 3505)
13 ต.ค. 2559 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564 )  (views 4742)
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการของหน่วยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
3 ก.พ. 2566
ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (views 19)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
21 ต.ค. 2565
ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 349)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
9 ก.พ. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (views 1006)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
6 พ.ค. 2564
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ (views 1511)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
30 เม.ย. 2564
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลตำรวจ (views 1232)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
30 เม.ย. 2564
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลตำรวจ (views 1446)
1 ก.พ. 2566 ประกาศประกวดราคา เวชภัณฑ์ 7 ราการ (ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ แบบมีแป้งและไม่มีแป้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (views 29)
1 ก.พ. 2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคา เวชภัณฑ์ 7 ราการ (ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ แบบมีแป้งและไม่มีแป้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (views 19)
1 ก.พ. 2566 ประกาศประกวดราคา แผ่นตรวจน้ำตาล (Blood Glucose Strip) ในเลือดพร้อมเข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (views 19)
1 ก.พ. 2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาแผ่นตรวจน้ำตาล (Blood Glucose Strip) ในเลือดพร้อมเข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (views 18)
1 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)

อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

post
Top