Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 น.
ห้องฉุกเฉิน (ER) 24 ชั่วโมง

ตารางแพทย์ OPD

คลินิกนอกเวลา

ออร์โธปิดิกส์ จ.-อ. 16.30-19.30 น.
อายุรกรรม จ.-พฤ. 16.30-19.30 น.
สูตินรีเวชกรรม จ. 16:00-19:00 น.
กุมารเวชกรรม เสาร์ที่ 2 ของเดือน
09:00-12:00 น. (เฉพาะผู้มีนัด)
เลสิก พ. 16.00-19.00 น.
ส. 09:00-16:00 น.
คลินิกโรคกระดูกพรุนฯ จ. 16:30-19:30 น.

คลินิกรุ่งอรุณ

ออร์โธปิดิกส์ จ.-ศ. 05.00-08.00 น.
อายุรกรรม จ./อ./พฤ. 05.00-08.00 น.
21 ก.ค. 2563 เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 4496)
29 มิ.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 10243)
13 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 6069)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 14550)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
1 ก.พ. 2567
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2567 (views 602)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
23 พ.ค. 2566
แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลเวชระเบียน (views 1027)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
11 เม.ย. 2566
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (views 1279)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
10 เม.ย. 2566
ข้อมูลสถิติการให้บริการ (views 1378)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
7 เม.ย. 2566
คู่มือการปฎิบัติงานโรงพยาบาลตำรวจ (views 1827)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5 เม.ย. 2566
หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 1225)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5 เม.ย. 2566
แนวปฏิบัติ กรณีศึกษาจากข้อหารือ PDPA (views 1276)
18 ก.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (views 24)
18 ก.ค. 2567 ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายสิทธิ์ในการเข้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Ovid Clinical and Hospital LWW Essential Collection 2024 จำนวน 1 ชุด (views 14)
18 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
17 ก.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (views 42)
17 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อตัวอักษรโลหะ ของ งานซ่อมบำรุงซร.บก.อก.รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 19,จ้างปรับปรุงจัดทำแท่นอ่างล้างจาน ของ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 6 ,จ้างเปลี่ยนกระจกรถบัสโดยสาร 44 ที่นั่ง ทะเบียนโล่ 13441 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.และจ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศและปรับอากาศ ของ ห้องผ่าตัด ศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)

อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

Top