Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 น.
ห้องฉุกเฉิน (ER) 24 ชั่วโมง

ตารางแพทย์ OPD

คลินิกนอกเวลา

ออร์โธปิดิกส์ จ.-อ. 16.30-19.30 น.
อายุรกรรม จ.-พฤ. 16.30-19.30 น.
สูตินรีเวชกรรม จ. 16:00-19:00 น.
กุมารเวชกรรม เสาร์ที่ 2 ของเดือน
09:00-12:00 น. (เฉพาะผู้มีนัด)
เลสิก พ. 16.00-19.00 น.
ส. 09:00-16:00 น.
คลินิกโรคกระดูกพรุนฯ จ. 16:30-19:30 น.

คลินิกรุ่งอรุณ

ออร์โธปิดิกส์ จ.-ศ. 05.00-08.00 น.
อายุรกรรม จ./อ./พฤ. 05.00-08.00 น.
21 ก.ค. 2563 เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 4404)
29 มิ.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 10126)
13 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 5988)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 14434)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
1 ก.พ. 2567
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2567 (views 516)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
23 พ.ค. 2566
แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลเวชระเบียน (views 959)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
11 เม.ย. 2566
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (views 1212)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
10 เม.ย. 2566
ข้อมูลสถิติการให้บริการ (views 1297)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
7 เม.ย. 2566
คู่มือการปฎิบัติงานโรงพยาบาลตำรวจ (views 1712)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5 เม.ย. 2566
หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 1155)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5 เม.ย. 2566
แนวปฏิบัติ กรณีศึกษาจากข้อหารือ PDPA (views 1198)
18 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (งานประปา) รายการ ไส้กรองน้ำคาร์บอน และอื่นๆ รวมจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 3)
18 มิ.ย. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระม้วนเล็กและกระดาษชำระม้วนใหญ่) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (views 6)
17 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
17 มิ.ย. 2567 ประกาศยกเลิกโครงการแอพพริเคเตอร์สำหรับทำหน้าท้องและบั้นท้ายสำหรับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด (views 18)
17 มิ.ย. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ สิทธิ์ในการเข้าฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Clinicalkey (Full-Flex) และ Access Medicine จำนวน 1 ชุด (views 16)

อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

Top