Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00 น.
ห้องฉุกเฉิน (ER) 24 ชั่วโมง

ตารางแพทย์ OPD

คลินิกนอกเวลา

ออร์โธปิดิกส์ จ.-อ. 16.30-19.30 น.
อายุรกรรม จ.-พฤ. 16.30-19.30 น.
สูตินรีเวชกรรม จ. 16:00-19:00 น.
กุมารเวชกรรม เสาร์ที่ 2 ของเดือน
09:00-12:00 น.
(เฉพาะผู้มีนัด)
เลสิก พ. 16.00-19.00 น.
ส. 09:00-16:00 น.
โรคกระดูกพรุนฯ จ. 16:30-19:30 น.

คลินิกรุ่งอรุณ

ออร์โธปิดิกส์ จ.-ศ. 05.00-08.00 น.
อายุรกรรม จ./อ./พฤ. 05.00-08.00 น.
post กลุ่มงานรังสีวิทยา เปิดรับสมัคร พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (28 พ.ย. 2566 | views 116)
post กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอยครัว รพ.ตร. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 3 อัตรา สาขา เวชศาสคร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตค. 2566   (4 ต.ค. 2566 | views 474)
post รับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงานในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 ตำแหน่ง (28 ก.ย. 2566 | views 554)
post ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาล ในสังกัด รพ.ตร. (11 ส.ค. 2566 | views 1214)
post กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน “สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา” และ แพทย์ปฏิบัติการกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม (8 ส.ค. 2566 | views 696)
21 ก.ค. 2563 เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 3682)
29 มิ.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 9078)
13 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 5323)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 13275)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
23 พ.ค. 2566
แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลเวชระเบียน (views 509)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
11 เม.ย. 2566
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (views 636)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
10 เม.ย. 2566
ข้อมูลสถิติการให้บริการ (views 676)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
7 เม.ย. 2566
คู่มือการปฎิบัติงานโรงพยาบาลตำรวจ (views 871)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5 เม.ย. 2566
หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 641)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5 เม.ย. 2566
แนวปฏิบัติ กรณีศึกษาจากข้อหารือ PDPA (views 635)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 มี.ค. 2566
เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 781)
30 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์สำหรับปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รวมจำนวน ๓ รายการน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
30 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรม(เอดส์) เพื่อใช้ในโครงการ “ World AIDS Day ๒๐๒๓ – Let Communities Lead” รายการ ถุงยางอนามัย เบอร์ ๕๒ (๓ ชิ้น/แพ็ค)และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
30 พ.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (views 24)
30 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษ ยา สารเสพติด จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 23)
30 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุใช้ในโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)

อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

Top