Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญชวนบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมสมาธิ โดยจัดในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 11.30 - 13.00 น.

โพสต์เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 เวลา 09:22:49 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 422 ครั้ง

คณะกรรมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างสมาธิ ขอเชิญชวนบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมสมาธิ โดยจัดในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 11.30 - 13.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์สมาธิ อาคารศรีนครินทรว์รานุสรณ์ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top