Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ใบยืม / คืนครุภัณฑ์และใบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) วบ.บก.อก.รพ.ตร.

โพสต์เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 เวลา 11:03:17 | เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ

  • 6906 ครั้ง

 ดาวน์โหลดโหลดใบยืม / คืนครุภัณฑ์และใบงานคอมพิวเตอร์ที่นี่่

  1. 1. ใบยืม/คืน ครุภัณฑ์
  2. 2. ใบงานแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
  3. 3. ใบงานแจ้งแก้ไขข้อมูลระบบโรงพยาบาล

แชร์ข่าวนี้ :
Top