Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศจากโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องการปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการข้าราชการกรมบัญชีกลาง

โพสต์เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 14:56:41 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 3875 ครั้ง

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา และอัตรค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคบางรายการเองหรือชำระเพิ่มเติมบางส่วน

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top