Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน

โพสต์เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 15:31:24 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 4233 ครั้ง

ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ จัดทำสื่อเรื่อง “การให้บริการปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ เเละประชาชน สอบถามเพิ่มเติม เคาน์เตอร์เวชระเบียน ช่อง 11-12 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ โทรศัพท์ 02-207-6000 ต่อ 10286 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น ยกเว้นวันหยุดราชการ

แชร์ข่าวนี้ :
Top