Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

พันตำรวจโทหญิง อรอนงค์ อุทัย นักกายภาพบำบัด(สบ 3) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “ผู้มีผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขประจำปี 2565”

โพสต์เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 เวลา 09:18:35 | ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ

  • 1600 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจโทหญิง อรอนงค์ อุทัย นักกายภาพบำบัด(สบ 3) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “ผู้มีผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขประจำปี 2565” โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แชร์ข่าวนี้ :
Top