Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

โพสต์เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2565 เวลา 09:34:16 | วารสารวิชาการโรงพยาบาลตำรวจ

  • 2586 ครั้ง

วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เผยแพร่ในระบบวารสารออนไลน์เล่มนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย 17 เรื่อง และบทความวิชาการ 4 เรื่อง รวม 21 เรื่อง ครอบคลุมการพยาบาลเด็ก การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และการศึกษาพยาบาล ท่านผู้สนใจสามารถอ่าน ดาวโหลด และอ้างอิงถึงผู้แต่งได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse/index

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Journal of the Police Nurses วารสารพยาบาลตำรวจ

แชร์ข่าวนี้ :
Top