Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ดาวน์โหลด สำเนาคุณลักษณะเฉพาะ อุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ปี 2566 และยืนยัน

โพสต์เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 16:12:58 | งานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (กบ.)

  • 1269 ครั้ง

59-026-14 แก้ไข ปี66 ด้ามจับสำหรับใบมีดผ่าตัดเบอร

61-049-13 แก้ไข ปี66 ปากคีบเนื้อเยื่อชนิดไม่มี

62-005-13 แก้ไข ปี66 ปากคีมจับเนื้อเยื่อชนิด

62-006-13 แก้ไข ปี66 ปากคีมเนื้อเยื่อชนิดไม่มี

62-007-05 แก้ไข ปี66 คีมจับเนื้อเยื่อ แบบ OCHSNER-KOCHER

63-025-14 แก้ไข ปี66 คีมเลาะเนื้อเยื่อปลายโค้งแบบ

63-047-14 แก้ไข ปี66 ด้ามจับสำหรับใบมีดผ่าตัดเบอร

66-01-01 กรรไกรตัดเนื้อชนิดปลายมนแบบ METZENBAUM-NELSON

66-05-01 คีมจับเข็มเย็บแผลด้ามทองแบบ HALSEY

66-05-02 คีมจับเนื้อเยื่อแบบ ALLIS

66-05-03 คีมจับลำไส้หรือเนื้อเยื่อแบบ BABCOCK

66-05-04 คีมจับก๊อสหรือสำลีแบบ FOERSTER (BALLENGER) ชนิดปลาย

66-05-05 คีมจห้ามเลือด HALSTED-MOSQUITO

66-05-06 คีมห้ามเลือดแบบ CRILE

66-05-07 คีมหนีบผ้าแบบ BACKHAUS ชนิดปลายแหลม

66-12-01 ที่ถ่างแผลด้ามจับแบบชนิดปลายแบบ PARKER-LANGENBEC

66-12-02 ที่ถ่างแผลแบบ SENN-MUELLER

66-13-01 ปากคีบเส้นเลือดแบบ DE BAKEY ชนิดไม่ทำลายเนื้อ

66-14-01 ตะขอเกี่ยวหนังแบบ JOSEPH

63-029-05 ยืนยัน ปี66 คีมจับเข็ม เย็บแผลแบบ MAYO-HEGAR

66-05-12 คีบตัดกระดูกจมูก แบบเบเยอร์ ปลายตัด 90.อ

66-05-11 คีมตัดกระดูกในโพรงจมูกแบบเอฟเอส-เคอร์

66-05-10 คีมตัดกระดูกในโพรงจมูก แบบเอฟเอส-เคอริ

66-05-09 คีมตัดเนื้อในโพรงจมูก แบบเบลคลีย์ ขนาด

66-05-08 คีมตัดกระดูกแบบเบเยอร์ ปลายปากโค้ง 3 มิลลิเมตร (Beyer Bone Rongeur curved 3 mm.jaws)

66-01-02 กรรไกรไมโครสำหรับผ่าตัดต้อกระจก มีขนาด

64-05-27 แก้ไข ปี66 คีมจับเข็มเย็บเนื้อเยื่อ Needle.Hold

63-016-05 แก้ไข ปี66 คีมจับหนีบห้ามเลือดแบบ Crile Haemostati

66-14-07 ลวดถ่างเปลือกตาแบบเจฟฟี่ สำหรับผู้ใหญ

66-14-06 เข็มเย็บเนื้อเยื่อพังผืด แบบไรท์ รูรูป

66-14-05 เครื่องกรอแบตเตอรี่ สำหรับตกแต่งต้อเน

66-14-04 หมุดแยงใส่สายซิลิโคนเข้าท่อน้ำตา แบบ

66-14-03 หมุดแยงใส่สายซิลิโคนเข้าท่อน้ำตา แบบ

66-14-02 สเกลวัดขนาด แบบคาสโตรวีโจ้ มีขีดแบ่ง

66-13-08 ปากคีบตัดเนื้อในโพรงจมูก แบบทากาฮาชิ 

66-13-07 ปากคีบฉีกเยื่อหุ้มเลนส์ แบบมาสเก็ท ก้า

66-13-06 ปากคีบเลาะถุงหุ้มเลนส์ แบบยูทราท่าปลา

66-13-05 ปากคีบเลาะถุงหุ้มเลนส์ แบบยูทราท่า ก้า

66-13-04 ปากคีบสำหรับกดหรือบีบต่อมไมโบเมียน แบ

66-13-03 ปากคีบจับเนื้อ แบบสเติร์น-คาสโตวีโจ้

66-13-02 ปากคีบจับกล้ามเนื้อตา แบบพัตเตอร์แมน

66-12-10 เครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อบุตาขา

66-12-09 เครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อบุตาขา

66-12-08 เครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อบุตาขา

66-12-07 เครื่องมือถ่างแผล แบบแนปป์ ปลายมน ใบ

66-12-06 เครื่องมือถ่างแผล ขนาด 3 x 3 ขา Agricola Lacrimal Sac Retracto

66-12-05 เครื่องมือถ่างเปลือกตา แบบเดสมาเรส เบอ

66-12-04 เครื่องมือถ่างเปลือกตา แบบเดสมาเรส เบอ

66-12-03 เครื่องมือถ่างเปลือกตา แบบเดสมาเรส เบอ

66-01-03 กรรไกรตัดหลอดเลือดแบบ DIETHRICH-HEGEMAN

66-14-08 ชุดควบคุมแรงดันถังออซิเจน

61-014-09 ยืนยัน ปี66 เครื่องมือดูดของเหลวในโพรงจมูก

61-012-05 ยืนยัน ปี66 เครื่องมือหนีบจับเส้นเลือด

61-011-13 ยืนยัน ปี66 เครื่องมือคีบและตัดเนื้อเยื้อ

61-003-13 ยีนยัน ปี66 เครื่องมือคีบเนื้อเยื่อในช่อง

61-009-13 ยืนยัน ปี66 เครื่องมือคีบและตัดเนื้อเยื้อ

61-002-13 ยืนยัน ปี66 เครื่องมือคีบเนื้อเยื่อในช่อง

61-007-14 ยีนยัน ปี66 เครื่องมือเกี่ยวเนื้อเยื่อ

61-008-14 ยืนยัน ปี66 เครื่องมือเกี่ยวเนื้อเยื่อ

61-005-14 ยีนยัน ปี 66 เครื่องมือคล้องเกี่ยวเนื้อ

61-006-14 ยืนยัน ปี66 เครื่องมือเกี่ยวเนื้อเยื่อ

61-004-04 ยืนยัน ปี66 เครื่องมือขบกระดูกในโพรงจมูก

61-001-13 ยืนยัน ปี66 เครื่องมือคีบเนื้อเยื่อในช่อง

62-054-12 แก้ไขปี 66 ที่ถ่างหน้าท้องแบบ HARRINGTON

63-028-05 แก้ไขปี 66 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ DE BAKEY

63-029-05 แก้ไขปี 66 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ MAYO-HEGAR

63-049-05 แก้ไขปี 66 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ CRILE-WOOD

66-01-04 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อด้ามทองแบบ METZENBAUM-FINO

66-01-05 กรรไกรตัดผ้าก๊อสแบบ LISTER

66-01-06 กรรไกรตัดเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อแบบ STEVENS

66-01-07 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบ Iris

66-05-13 คีบตัดเนื้อเยื่อในดพรงจมูก แบบเบลคสเล

66-05-14 คีมตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูก แบบเบลคสเล

66-05-15 คีมขบตัดกระดูกแบบ BEYER

66-05-16 คีมขบตัดกระดูกแบบ ECHLIN

66-05-17 คีมขบตัดกระดูกแบบ ROTTGEN-RUSKIN

66-05-18 คีมขบตัดกระดูกแบบ RUSKIN

66-05-19 คีมขบตัดกระดูกแบบ STILLE

66-05-20 คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ HALSEY Needle Holder

66-05-21 คีมถอดลวดเย็บแผล

66-09-01 ท่อดูดและแซะเนื้อเยื่อในโพรงจมูก แบบ ก

66-13-09 ปากคีบตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูก แบบกรุน

66-13-10 ปากคีบจับเนื้อเยื่อปลายตรงแบบ BISHOP - HARMON

66-13-11 ปากคีบจับเนื้อเยื่อปลายตรงมีเขี้ยวแบ

66-14-09 ด้ามต่อ CANNULA

66-14-10 เลนส์ผ่าตัดจอประสาทตาชนิด Machemer Flat

66-14-11 ที่จับเข็มแบบ BARRAQUER ปลายโค้งขนาด 9 มิลลิเม

 

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top