Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญชวนร่วมบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2566 เวลา 09:15:33 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 2284 ครั้ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนร่วมบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 0-2207-6000 ต่อ 10243 / 10245

แชร์ข่าวนี้ :
Top