Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

แบบคำร้องขอรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ลงมา วาระประจำปี 2566

โพสต์เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2566 เวลา 08:53:28 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 1326 ครั้ง

หนังสือ ตร. ที่ 0009.232/ ว 4879 ลง 20 ธ.ค.66

แบบคำร้อง (.pdf)

แบบคำร้อง (.word)

หมายเหตุ

1. หน่วยงานในสังกัด บก.อก.รพ.ตร., วพ.รพ.ตร., นต.รพ.ตร., วพศ.รพ.ตร. ระดับ กก. ให้ เสนอ ผกก. (ภายใน 22 ธ.ค.66) ลงนาม และระดับ บก. ให้เสนอ ผบก.ลงนาม (ภายใน 27 ธ.ค.66)

2. กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัด รพ.ตร.  ระดับ กก. ให้ เสนอ หัวหน้ากลุ่มงานลงนาม (ภายใน 22 ธ.ค.66) และระดับ บก. ให้เสนอ (สบ 6) ที่ดูแลแต่ละกลุ่มงานลงนาม (ภายใน 27 ธ.ค.66)

3. ดร.รพ.ตร. ระดับ กก. ให้ เสนอ หัวหน้า ดร.รพ.ตร. ลงนาม (ภายใน 22 ธ.ค.66) และระดับ บก.ให้เสนอ ผบก.ดร.รพ.ตร. ลงนาม (ภายใน 27 ธ.ค.66)

4. กรณีช่วยราชการ ต้องให้หัวหน้าหน่วยงานเดิม (ตามชื่อตำแหน่งที่สังกัด) เป็นผู้พิจารณา

5. เมื่อลงนาม ระดับ บก. ครบถ้วนแล้วส่งไปยัง บก.อก.รพ.ตร.(ผ่าน กพ.บก.อก.รพ.ตร.) ภายใน 27 ธ.ค.66

แชร์ข่าวนี้ :
Top