Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

"ทำดีด้วยหัวใจ ชื่นชมบุคคลทำดี" นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ส่งคำชื่นชมและขอบคุณ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ “ทีมมดงาน”

โพสต์เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2567 เวลา 15:30:31 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 247 ครั้ง

ทำดีด้วยหัวใจ ชื่นชมบุคคลทำดี

นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ส่งคำชื่นชมและขอบคุณ บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ “ทีมมดงาน”

ผู้อยู่เบื้องหลังความสวยงามของสิ่งแวดล้อม และ อาคารสถานที่ , ร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน

ใส่ใจภาระกิจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงามเรียบร้อย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มารับบริการได้สัมผัสบรรยากาศที่ดี ทั้งจากภายนอก และภายใน

เหมือนความดีของบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจที่ได้มองเห็นด้วยตา และสัมผัสได้ด้วยใจ ผู้ใช้บริการที่ผ่านมาพบได้ส่งภาพมาชื่นชม ขอส่งกำลังใจและขอบคุณทุกท่าน

แชร์ข่าวนี้ :
Top