Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงพยาบาลตำรวจได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน HA ครั้งที่ 5 จาก สรพ.

โพสต์เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2567 เวลา 11:48:23 | ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ

  • 730 ครั้ง

เรียนแจ้งข่าวดีให้ทุกท่านทราบ

โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน HA ครั้งที่ 5 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 2567- 25 ส.ค. 2569

ท่านนายแพทย์ใหญ่ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนประสบความสำเร็จ โรงพยาบาลตำรวจได้รับอนุมัติการรับการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน HA เป็นระยะเวลา 3 ปี

แชร์ข่าวนี้ :
Top