Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

หมอตำรวจอยากเล่า EP.1 : การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์

โพสต์เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 เวลา 15:34:08 | สื่อวีดิทัศน์

  • 387 ครั้ง

หมอตำรวจอยากเล่า EP.1 การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ โดย พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

แชร์ข่าวนี้ :
Top