Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

กิจกรรม "CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน"

โพสต์เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2567 เวลา 09:29:08 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 56 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจ จับมือภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน" สร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิต และลดการกระทำความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียน เทพศิรินทร์ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมจัดกิจกรรม "CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน" โดย พ.ต.อ. หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

โดยมี นายอานนท์ ธิติคุณากร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เรื่อง "เพศกับวัยรุ่น" จาก แพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ในงานนี้ ว่าที่ พ.ต.ท อธิคม บูรณปัทมะ​นายแพทย์(สบ 3) ​กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม และจบหลักสูตรเพศวิทยาคลินิก

ให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ และการป้องกัน ไฮไลท์คือมีการสาธิตการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชน

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า โครงการ "CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน" เป็นโครงการที่โรงพยาบาลตำรวจ และเพจ Because we care ให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม และพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรง และรู้จักวิธีป้องกัน ช่วยเหลือ ช่องทางการส่งต่อเมื่อประสบเหตุ หรือพบเห็นความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จะเป็นแกนนำในการนำองค์ความรู้ไปขยายผลในระดับพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ หวังว่าความรู้ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top