Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ครอบครัว เกิดผล บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โพสต์เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2567 เวลา 11:50:48 | อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

  • 103 ครั้ง

ครอบครัว เกิดผล บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาลตำรวจ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ คุณสามารถ เกิดผล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาลตำรวจ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์)

โดยมี พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวขอบคุณครอบครัว เกิดผล ที่บริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลตำรวจ ทางโรงพยาบาล จะนำเงินบริจาคไปใช้ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top