Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ขอแสดงความยินดี กับ พ.ต.อ.นพ. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

โพสต์เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2567 เวลา 13:05:59 | ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ

  • 125 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจขอแสดงความยินดี กับ พ.ต.อ.นพ. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ที่ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งให้เป็นรองประธานเครือข่ายดูแลคนไข้กระดูกหักง่ายจากโรคกระดูกพรุนโซนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้

โรงพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.นพ. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ และประธานศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลตำรวจ ที่ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งให้เป็นรองประธานเครือข่ายการดูแลคนไข้กระดูกหักง่ายจากโรคกระดูกพรุนโซนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Deputy Co-Chair for Asia Pacific FFN Regionalization) ซึ่งถือเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้

โดยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างองค์กรและจัดทำแผนนโยบายระดับนานาชาติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top