Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ศูนย์โรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม "วันไตโลก"

โพสต์เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2567 เวลา 15:04:48 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 476 ครั้ง

ศูนย์โรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม "วันไตโลก" ให้ความรู้ ความเข้าใจ และการป้องกันโรคไตแก่ประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ ศูนย์โรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม "วันไตโลก" โดยพล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8 ) มอบหมายให้ พล.ต.ต.เกษม รัตนสุมาวงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ปีนี้จัดภายใต้คำขวัญ "ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา" โดยเน้นการเข้าถึงบริการที่ก้าวหน้า เท่าเทียม และมีการใช้ยาอย่างเหมาะสม สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเข้าถึงการบริการที่เท่าเทียมกัน และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต เพิ่มคุณภาพชีวิต และชะลอการเสื่อมของไต

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรคไตในเบื้องต้น ข้อแนะนำวิธีการป้องกันโรค อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษ 4 หัวข้อ คือ "รู้แต่ต้น ไตเรื้อรังป้องกันได้" โดย ร.ต.ท.ปิยะณัฐ แก้วดวงเทียน อายุรแพทย์โรคไต, "ข้อควรระวังในการใช้ยาที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยา otc ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง" โดยพ.ต.ท.หญิง สวรส อัศณีทิพย์กุล เภสัชกร, "ภัยจากยาที่คุกคามต่อสุขภาพไต" โดยพ.ต.ต.หญิง พิรดา วงษ์พิรา เภสัชกร, และ "กินอย่างไรให้ปลอดภัย ไตไม่วาย" โดยพ.ต.ต.หญิง ญานิศา วงศ์บุญทิพย์ โภชนากร และนางสาว ชลิดา จันทรสุนทร นักโภชนาการ ทั้งนี้เพื่อลดภาวะสุ่มเสี่ยงของการเกิดโรค

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top