Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

โพสต์เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2567 เวลา 10:35:49 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 78 ครั้ง

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ อาคาร ฉกร. โรงพยาบาลตำรวจ คณะทำงานด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมี พล.ต.ต.หญิง นันทนา ทองระอา รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ครั้งนี้มีบุคคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2567" โดยในช่วงเช้ามีการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะมีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงบ่าย

การซ้อมเป็นแบบเสมือนจริง ณ ห้องผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคาร ฉกร.โรงพยาบาลตำรวจ อีกทั้งมีการสาธิตการดับเพลิงและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้วิธีการดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธี หากต้องเผชิญเหตุ และเป็นเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top