Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจวาระเดือนเมษายน 2567

โพสต์เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2567 เวลา 11:16:52 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 689 ครั้ง

ระดับ ผช.ผบ.ตร. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

ระดับ รอง ผบช. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.

ระดับ รอง ผบก. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.

หมายเหตุ  หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. เพื่อยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ใน 15 วันนับแต่วันประกาศอาวุโส

แชร์ข่าวนี้ :
Top