Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

วันข้าราชการพลเรือน

โพสต์เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:56:10 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 28 ครั้ง

1 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมกิจกรรม เผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

แชร์ข่าวนี้ :
Top