Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลชนิดแขวนเพดาน พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ 3 ชุด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2567 เวลา 14:44:48 | ข่าวประกวดราคา

  • 27 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลชนิดแขวนเพดาน พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ 3 ชุด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ/เอกสารประกวด

ร่าง tor/คุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง

แชร์ข่าวนี้ :
Top