Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเงินจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

โพสต์เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2567 เวลา 10:31:31 | อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

  • 108 ครั้ง

โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบเงินจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) จำนวน 10 ล้านบาทสนับสนุนซื้อกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก เพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคไขสันหลังและหมอนรองกระดูก

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลตำรวจ สนับสนุนซื้อกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผ่าตัดแก่ผู้ป่วย

พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8), พล.ต.ต. ทรงชัย สิมะโรจน์ เหรัญญิกมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ พล.ต.ต. สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ พ.ต.อ. ชนะ จงโชคดี นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจสาธิตการใช้งานกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังชนิดผ่าตัดแผลเล็ก

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมมอบกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก ให้กับโรงพยาบาลตำรวจในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการส่งเสริมความพร้อมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงานของโรงพยาบาลในการดูแลข้าราชการตำรวจ ครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่เจ็บป่วย โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการ การผ่าตัดด้วยวิธีนี้จะทำให้กลับมาปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้มีสุขภาพกายแข็งแรง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลต่อไป

พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10 ล้านบาท ในการจัดซื้อกล้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลังชนิดผ่าตัดแผลเล็ก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ขอขอบคุณที่เห็นความจำเป็นของเครื่องมือแพทย์และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์สนับสนุนงบประมาณทางด้านการแพทย์ให้กับ รพ.ตำรวจมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้มอบเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระบบไฟฟ้าความเร็วสูง และจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศ

ซึ่งการสนับสนุนนี้ ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า ปัจจุบันข้าราชการตำรวจและคนไทย มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังมากขึ้น ทั้งจากอายุที่มากขึ้น และการใช้ชีวิตโดยเฉพาะคนวัยทำงาน ที่เป็นออฟฟิศซินโดรม มีปัญหาข้อต่อและหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม ถ้าอาการหนักแพทย์จะรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างการผ่าตัดส่องกล้องเข้ามา จะทำให้แพทย์ทำการผ่าตัดที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

กล้องนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือมีเลนส์กำลังขยายสูง ทำให้สามารถมองเห็นอวัยวะต่างๆ ระหว่างทำการผ่าตัดได้ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหญ่ ลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้างเคียง โดยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยจะใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยลง ลดผลข้างเคียง อาการแทรกซ้อนต่าง ๆ และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันปกติได้เร็ว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top