Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

อบรมหลักสูตรสารวัตรสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โพสต์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 เวลา 15:14:53 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 47 ครั้ง

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา!!!โรงพยาบาลตำรวจจัดอบรมหลักสูตรสารวัตรสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร ฉกร. โรงพยาบาลตำรวจ กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 30 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567

 โดย พ.ต.อ. นพรัตน์ สีนวลสด รอง ผบก. อก. รพ.ตร. เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรสารวัตรสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้หลักสูตรของสายงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ

 ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาลตำรวจ ปฎิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top