Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

อบรมให้ความรู้โรคเอดส์ ตาม โครงการ "ตำรวจรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์"

โพสต์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 เวลา 15:39:02 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 32 ครั้ง

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลตำรวจ สัญจรลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี อบรมให้ความรู้โรคเอดส์ ตาม โครงการ "ตำรวจรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์"

 คลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลตำรวจ ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการลงพื้นที่สัญจร ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ ตาม โครงการ "ตำรวจรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์" ผู้เขียนโครงการ พ.ต.ท. หญิง ศตพร แย้มกลีบ ทั้งนี้ พล.ต.ต. เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 และ พ.ต.อ. กิตติพัฒน์ พงษ์พนัส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 2 ให้การต้อนรับ

 พ.ต.อ.หญิง สมบูรณ์ สุโฆษิต พยาบาล (สบ 5 ) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ หัวหน้าสายขึ้นตรงหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและบริการสุขภาพและชุมชน พรัอมคณะ นำทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน อาทิ

พ.ต.ต.เอกวิทย์ ยมสมิต อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลตำรวจ ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกัน

พ.ต.ท.หญิง กาญจนาถ โทนวิรัตน์ (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่หน่วยเยี่ยมบ้าน ให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี

พ.ต.ท.หญิง ชนิดา ฉัตรภูมิ (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่คลินิกฟ้าใส ให้ความรู้เรื่องบุหรี่และสารเสพติด ให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่

นอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากรที่เข้มแข็ง พ.ต.ท.หญิง วริทธิ์ธร ดีช่วย พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ หัวหน้าคลินิกส่งเสริมสุขภาพ พร้อมคณะ ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนการทำโครงการอย่างเต็มที่ และร่วมยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้

 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 528 นาย มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีความรู้เรื่องการเลือก และใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องเพื่อลดความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ????????????‍⚕️????

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top