Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประชุมวิชาการองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2567 เวลา 14:35:24 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 157 ครั้ง

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ประชุมวิชาการองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ เกี่ยวกับ การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ จัดประชุมวิชาการองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ในหัวข้อการจัดตั้ง "คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" โดย พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)เป็นประธานเปิดการประชุม โอกาสนี้ พล.ต.ต.หญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ และ พล.ต.ต.ธนิต จิรนันท์ธวัช นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

บุคลากรที่เข้าประชุม จะได้รับความรู้แบบ ทุกคำถาม มีคำตอบ จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน คือ

พล.ต.ท. คเณศ บุญเกษมสันติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7)

พ.ต.อ.หญิง ยอดขวัญ อภิกุลชาติกิจ นายแพทย์ (สบ 5) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ

พล.ต.ต. พจน์ ตันนิรันดร ผู้บังคับการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ

พ.ต.อ. ณัฏฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา ที่ปรึกษาด้านวิจัยและด้านการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ

โดยบรรยายใน 3 หัวข้อ

ทำไมต้องเปิดคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลจะได้ประโยชน์อะไร

ภาระงานจะเพิ่มขึ้นไหม

ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่ร่วมประชุม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top