Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ครอบครัว กมลฐิตเศรษฐ์ บริจาคเงิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โพสต์เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2567 เวลา 10:17:02 | อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

  • 62 ครั้ง

ครอบครัว กมลฐิตเศรษฐ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุน “โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวชและห้องตรวจผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ”

วันพุธที่ 3 ก.ค. 2567 ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ นายพงศ์สุระ กมลฐิตเศรษฐ์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุน “โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวชและห้องตรวจผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ”

โดย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ /โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ และ พ.ต.อ. พรรณชาติ อุดมพรรษา ผู้กำกับการ ฝ่ายวิทยบริการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ/ รองโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนรับมอบ

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ /โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ กล่าวขอบคุณ ครอบครัว กมลฐิตเศรษฐ์ ที่มาร่วมบริจาคเงิน ในครั้งนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top