Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

บรรยายโครงการให้ความรู้สำหรับพยาบาลในการเตรียมผู้ป่วยก่อนมาผ่าตัด

โพสต์เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2567 เวลา 14:51:18 | ภาพกิจกรรม ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • 49 ครั้ง

บรรยายโครงการให้ความรู้สำหรับพยาบาลในการเตรียมผู้ป่วยก่อนมาผ่าตัด "Common pitfall in preoperative and protopreative care"

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประะชุมชัยจินดา 3 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ จัดการบรรยายโครงการให้ความรู้สำหรับพยาบาลในการเตรียมผู้ป่วยก่อนมาผ่าตัด "Common pitfall in preoperative and protopreative care" โดย 4 วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ

พ.ต.อ.หญิง วันวิชนี เจริญผล นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. ในหัวข้อ "การเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด" (General preoperative preparation)

พ.ต.อ.หญิง รภาพรรณ ฉลอง นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.ในหัวข้อ "การดูแลผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายก่อนและหลังการผ่าตัด" (How to transfer preoperative preparation)

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง นวลจันทร์ เจียรพัทรักษ์ นายแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.ในหัวข้อ "การจัดการด้านอุณหภูมิร่างกายก่อนและหลังผ่าตัด" (Temperature management)

ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง เบญจลักษณ์ เจริญพร นายแพทย์ (สบ 1)กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.ในหัวข้อ "ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยหลังการระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วนฝึกปฏิบัติการ (Common complication after regional anesthesia)

โครงการนี้ พ.ตอ.หญิง นัคมน นิ่มนวล

พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายให้การดูแลผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด ทั้งในเรื่อง การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด, การดูแลผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายก่อนและหลังผ่าตัด, การจัดการอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยหลังการระงับความรู้สึกผู้ป่วย ได้อย่างถูกวิธ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ :
Top