Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)

โพสต์เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 เวลา 15:12:09 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 1938 ครั้ง

        โรงพยาบาลตำรวจได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เพื่อวัดระดับคุณภาพของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ โดยขณะนี้ ฝร.บก.อก.รพ.ตร. และศูนย์พัฒนาคุณภาพ (TQM) รพ.ตร.ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยเเล้ว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

   1.ตารางแบบฟอร์มการจัดข้อมูลตัวชี้วัด THIP ภายนอก รพ.ตร.
 2.ตารางแบบฟอร์มการจัดข้อมูลตัวชี้วัด THIP ภายใน รพ.ตร.

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top