Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

แบบสำรวจความต้องการเครื่องช่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 14:16:27 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 1337 ครั้ง

                    ตามพันธกิจของโรงพยาบาลตำรวจ ในเรื่องการให้การรักษาพยาบาลข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว เพื่อส่งเสริมสวัสดิการด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการตำรวจที่สูญเสียอวัยวะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลความต้องการเครื่องช่วยผู้พิการ เพื่อวางแผนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของข้าราชการที่สูญเสียอวัยวะมากที่สุด 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top