Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

โพสต์เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 16:06:46 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 1302 ครั้ง

 

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำสื่อความรู้ความเคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ นำไปใช้สำหรับสื่อสารองค์กรและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ
วิธีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


โดยสามารถ ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.
https://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA หรือ http://www.nacc.go.th/ITA

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top