Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โรงพยาบาลตำรวจได้จัดสรรพื้นที่จอดรถ สำหรับท่านที่มีใบนัดแพทย์

โพสต์เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2560 เวลา 10:50:40 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 6780 ครั้ง

ท่านผู้มาขอรับบริการทางการแพทย์และมีใบนัดแพทย์ สามารถนำรถของท่านไปจอด ณ พื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1B 2A 2B อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 - 17.00 น.
(เพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยขอความร่วมมือจากทุกท่านได้กรุณานำรถของท่านออกจากอาคารก่อนเวลา 17.00 น.)

จุดประทับตราบัตรจอดรถ
จุดที่ 1
: ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
จุดที่ 2 : ฝ่ายการเงิน อาคารเภสัชกรรม ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น.

ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top