Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ12เดือน) โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 17:15:47 | แผนและผลการปฏิบัติราชการ

  • 3976 ครั้ง

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 (รอบ12เดือน) โรงพยาบาลตำรวจ

จากรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ12เดือน) พบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการที่ทำให้การปฏิบัติราชการดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เห็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับผิดชอบในแต่ละโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ นำไปพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานให้สำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

>>แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560<<

>>รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560<<

แชร์ข่าวนี้ :
Top